• Adjustable Elbow Brace

  რეგულირებადი იდაყვის სამაგრ

  ამგვარი რეგულირებადი იდაყვის სამაგრ

  - შეასწორეთ იდაყვი კუთხით ან კუთხის დიაპაზონით.

  - შესქელებული შენადნობის სამაგრები, რათა უზრუნველყოს მუხლების ძლიერი მხარდაჭერა.

  - რეგულირებადი სიგრძე შესაფერისია პაციენტების სხვადასხვა სიგრძისთვის.

  - მოსახსნელ ხელთა დასვენებას ტარების კომფორტი შეუძლია.

  - მარტივი კუთხის ჩაკი, კუთხის რეგულირება მარტივი და მოსახერხებელია.